Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 12
Thành viên trực tuyến : 0
 
Dịch vụ lập vi bằng
25/04/2014 - 09:18
LẬP VI BẰNG

         I/. Thẩm quyền lập vi bằng:

         Căn cứ Điều 25, NĐ 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 415/ BTP-TCTHA, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng có quyền lập vi bằng các sự kiện, hành vi tại thành phố Hải Phòng, không kể thời gian, địa điểm. Vi bằng có giá trị chứng cứ để toà án xem xét khi giải quyết vụ án, là căn cứ để thục hiện các giao dịch hợp pháp khác.    Theo quy định của pháp luật các trường hợp lập vi bằng:
       - Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình;
       - Xác định tình trạng nhà trước khi cho thuê nhà;
       - Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà;
       - Xác nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm;
       - Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật;
       - Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế;
       - Xác nhận hàng giả bày bán tại các cơ sở kinh doanh, thương mại;
       - Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng;
       - Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
       - Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;
       - Xác nhận mức ô nhiễm;
       - Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình;
       - Xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu;
       - Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình;
       - Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng, những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND các cấp;
       - Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhận, tổ chức do người khác gây ra;
       - Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;
       - Xác nhận các sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

     II/. Thủ tục lập vi bằng:

     1. Người yêu cầu lập vi bằng mang hồ sơ gồm:
     - Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu hoặc giấy ủy quyền.
     - Giấy tờ liên quan đến yêu cầu lập Vi bằng.
     2. Văn phòng sẽ tư vấn cho Quý khách về trình tự, thủ tục lập vi bằng và giá trị của Vi bằng (miễn phí).
     3. Ký hợp đồng dịch vụ lập vi bằng.
     4. Tiến hành lập Vi bằng theo thời gian và địa điểm thỏa thuận. Việc lập vi bằng không giới hạn về thời gian, địa điểm.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào