Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 5
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tống đạt văn bản
08/10/2014 - 08:43


Thực hiện Nghị định 61/2009/NĐCP ngày 24/7/2009 và nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ; Thông tư liên ngành 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tài chính; Văn bản chỉ đạo số 1031/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng. Đầu tháng 9/2014 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản của Cục với Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng, đồng thời đã chỉ đạo các Chi cục Thi hành án quận Hồng Bàng, quận Lê Chân, huyện An Dương ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản của các Chi cục Thi hành án trên với văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng. Bước đầu các đơn vị trên đã chuyển một số văn bản tống đạt để Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng tống đạt, rút kinh nghiệm cho các chi cục thi hành án khác thuộc địa hạt phân công cho Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ, thực hiện thường xuyên công việc tống đạt văn bản của cơ quan Thi hành án đã ký hợp đồng dịch vụ với Văn phòng thừa phát lại Hải Phòng.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào