Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 2
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thẩm quyền và trình tự thủ tục công việc của Thừa phát lại
25/04/2014 - 08:48

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG VIỆC
CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI HẢI PHÒNG

****************

• LẬP VI BẰNG


I/. Thẩm quyền lập vi bằng:
Căn cứ Điều 25, NĐ 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 415/ BTP-TCTHA, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng có quyền lập vi bằng các sự kiện, hành vi tại thành phố Hải Phòng, không kể thời gian, địa điểm. Vi bằng có giá trị chứng cứ để toà án xem xét khi giải quyết vụ án, là căn cứ để thục hiện các giao dịch hợp pháp khác. Theo quy định của pháp luật các trường hợp lập vi bằng:
- Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình;
- Xác định tình trạng nhà trước khi cho thuê nhà;
- Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà;
- Xác nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm;
- Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật;
- Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế;
- Xác nhận hàng giả bày bán tại các cơ sở kinh doanh, thương mại;
- Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng;
- Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
- Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;
- Xác nhận mức ô nhiễm;
- Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình;
- Xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu;
- Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình;
- Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng, những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND các cấp;
- Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhận, tổ chức do người khác gây ra;
- Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện;
- Xác nhận các sự kiện pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
II/. Thủ tục lập vi bằng:
1. Người yêu cầu lập vi bằng mang hồ sơ gồm:
- Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu hoặc giấy ủy quyền.
- Giấy tờ liên quan đến yêu cầu lập Vi bằng.
2. Văn phòng sẽ tư vấn cho Quý khách về trình tự, thủ tục lập vi bằng và giá trị của Vi bằng (miễn phí).
3. Ký hợp đồng dịch vụ lập vi bằng.
4. Tiến hành lập Vi bằng theo thời gian và địa điểm thỏa thuận. Việc lập vi bằng không giới hạn về thời gian, địa điểm.
• XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

I/. Thẩm quyền xác minh thi hành án:
- Căn cứ Điều 30, NĐ 61/2009/NĐ-CP của Chính Phủ, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan Thi hành án dân sự tại Thành phố Hải Phòng.
- Văn phòng thừa phát lại Hải Phòng có quyền xác minh ngoài địa bàn Thành phố Hải Phòng trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản hay có điều kiện thi hành án ngoài địa bàn Thành phố Hải Phòng.
- Các đối tượng xác minh tài sản: Bất động sản (nhà và đất); động sản (ô tô, xe máy, tàu thủy, xà lan …); giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu, phần góp vốn); tài khoản tại các ngân hang và các tài sản khác …

II/. Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án:
1. Người được thi hành án mang hồ sơ gồm:
- Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án,
- Giấy tờ tùy thân người được thi hành án hoặc giấy ủy quyền.
2. Văn phòng sẽ tư vấn cho Quý khách về trình tự, thủ tục, giới hạn và phạm vi xác minh tài sản của đương sự (miễn phí).
3. Ký hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án.
Văn phòng chủ động xác minh theo thỏa thuận.

• THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

I/. Thẩm quyền thi hành án:
- Căn cứ Điều 34, NĐ 61/2009/NĐ-CP của Chính Phủ, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng có quyền tổ chức Thi hành án theo đơn yêu cầu như tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hồng Bàng.
a) Bản án, Quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của TAND quận Hồng Bàng.
b) Bản án, Quyết định phúc thẩm của TAND Thành phố Hải Phòng đối với bản án, quyết định sơ thẩm của TAND quận Hồng Bàng.
c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND thành phố Hải Phòng đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND quận Hồng Bàng;
II/. Thủ tục nộp đơn thi hành án:
1. Người được thi hành án có quyền liên hệ Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng (cơ quan tư nhân); Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng (cơ quan nhà nước) để nộp đơn yêu cầu thi hành án.
Hồ sơ gồm có:
- Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án
- Giấy tờ tùy thân của người được thi hành án hoặc giấy ủy quyền.
- Đơn yêu cầu thi hành án.
2. Văn phòng sẽ tư vấn cho Quý khách về trình tự, thủ tục thi hành án và tiếp nhận hồ sơ thi hành án (miễn phí).
3. Ký hợp đồng dịch vụ thi hành án.
4. Việc tổ chức thi hành án được thực hiện theo quy trình, thủ tục của Luật Thi hành án dân sự.
Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng có quyền áp dụng mọi biện pháp như cơ quan thi hành án Nhà nước tiến hành để tổ chức thi hành án, kể cả biện pháp cưỡng chế (kê biên, phát mãi tài sản, phong tỏa, khấu trừ tài khoản …) có huy động lực lượng.

• TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ

Tống đạt giấy tờ theo hợp đồng của Tòa án, cơ quan Thi hành án.

• TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tư vấn pháp luật miễn phí hoặc theo hợp đồng dịch vụ của Quý khách.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào