Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 3
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chi cục THA quận Lê Chân Hải Phòng thực hiện tốt thí điểm chế định Thừa phát lại.
12/11/2014 - 14:11

Thực hiện Công văn số 870/CTHA ngày 14 tháng 8 năm 2014 và Công văn số 933/CTHA ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện tiến hành ký kết Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản của các Chi cục thi hành án dân sự với các Văn phòng Thừa phát lại theo địa hạt được phân công. Chi cục trưởng Chi cục thi hành án quận Lê Chân ông Nguyễn Ngọc Hoàn đã chỉ đạo chủ động đề nghị Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng phối hợp dự thảo và tiến hành ký Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giữa hai cơ quan sớm nhất so với các Chi cục thi hành án dân sự khác. Sau khi ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa hai bên, Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân là Chi cục chuyển giao văn bản tống đạt nhiều nhất cho Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng thực hiện tống đạt với tổng số 65 văn bản.
Trong thời gian tới Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng mong muốn tiếp tục được sự quan tâm tích cực thường xuyên của Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, cũng như Chi cục thi hành án các quận, huyện khác để việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thành công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào