Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 11
Thành viên trực tuyến : 0
 
Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giấy tờ với Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
06/11/2014 - 15:53

Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giấy tờ với Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Để việc triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của ban chỉ đạo thí điểm Thừa phát lại tại Hải Phòng, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng đã mời lãnh đạo văn phòng, Tòa dân sự, tòa hình sự, tòa kinh tế đến hướng dẫn kỹ năng tống đạt văn bản giấy tờ, thống nhất các biểu mẫu tống đạt bảo đảm việc tống đạt văn bản giấy tờ của Tòa án nhân dân Thành phố thuận lợi ngay từ đầu triển khai thực hiện.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào