Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 4
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chương trình tập huấn về Thừa phát lại tại Hà Nội
03/06/2014 - 08:55
      Thực hiện Kế hoạch số 1165/KH-BTP ngày 22/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc tập huấn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình đối tác Tư pháp (JPP) và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức tập huấn về Thừa phát lại cho các địa phương miền Bắc. Ngày 29/5 và 30/5/2014, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng đã tham dự chương trình này. Sau đây là những hình ảnh về chương trình tập huấn tại Hà Nội.
     
     
     
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào