Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 12
Thành viên trực tuyến : 0
 
Các hình ảnh lập Vi bằng
Thời gian: 20/05/2014 - 09:19
Các hình ảnh lập vi bằng
Vi bằng là gì?
Thời gian: 19/05/2014 - 16:42
Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.