Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 7
Thành viên trực tuyến : 0
 
BÀN VỀ TÍNH KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC KHI LẬP VI BẰNG
Thời gian: 13/08/2014 - 16:03
Vi bằng có giá trị chứng cứ và bản thân Thừa phát lại là người chứng kiến. Vậy nên, nếu Thừa phát lại không khách quan, trung thực thì đã ảnh hưởng đến nội ...
VI BẰNG LÀ GÌ?
Thời gian: 19/05/2014 - 16:42
Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.
Quy định về các trường hợp lập vi bằng
Thời gian: 09/05/2014 - 10:17
Thực hiện Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các ...
Quy định về các trường hợp lập vi bằng
Thời gian: 09/05/2014 - 10:17
Các trường hợp lập Vi bằng
Dịch vụ lập vi bằng
Thời gian: 25/04/2014 - 09:18
Hình ảnh lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng.