Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 12
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chi cục THA quận Lê Chân Hải Phòng thực hiện tốt thí điểm chế định Thừa phát lại.
Thời gian: 12/11/2014 - 14:11
Thực hiện Công văn số 870/CTHA ngày 14 tháng 8 năm 2014 và Công văn số 933/CTHA ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.
Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giấy tờ với Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thời gian: 06/11/2014 - 15:53
Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giấy tờ với Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Tống đạt văn bản
Thời gian: 08/10/2014 - 08:43
Thực hiện Nghị định 61/2009/NĐCP ngày 24/7/2009 và nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ; Thông tư liên ngành 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 giữa Bộ ...
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện chế định Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng
Thời gian: 14/07/2014 - 14:58
Ngày 09/7/2014, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện chế định Thừa phát lại tại thành phốHải Phòng.
Chương trình tập huấn về Thừa phát lại tại Hà Nội
Thời gian: 03/06/2014 - 08:55
Thực hiện Kế hoạch số 1165/KH-BTP ngày 22/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc tập huấn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Kế ...
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị UBTVQH chấp nhận cho trở lại mô hình Thừa phát lại khi sửa đổi Luật Thi hành án dân sự.
Thời gian: 19/05/2014 - 16:32
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: phần lớn các nước duy trì mô hình xã hội hóa bằng hình thức Thừa phát lại. Đây được coi là mô ...
Thêm sự lựa chọn về loại hình dịch vụ pháp lý
Thời gian: 05/05/2014 - 10:56
Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng là tổ chức hành nghề Thừa phát lại được UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định thành lập số 354/QĐ-UBND ngày 25/01/2014, giấy Đăng ...
Dịch vụ lập vi bằng
Thời gian: 25/04/2014 - 09:18
Hình ảnh lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng.
Hội nghị triển khai công tác hoạt động thừa phát lại Năm 2014
Thời gian: 20/03/2014 - 09:58
Ngày 23/11/2012, Quốc hội ban hành nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện chế định Thừa pháp lại. Theo đó, việc thí điểmThừa phát lạitheo Nghị quyết số 24/2008/QH12 tại một số tỉnh, ...
Tiếp vốn và niềm tin chính sách
Thời gian: 20/03/2014 - 09:56
Từ tháng 8/2011, chủ trương hạ lãi suất cho vay đã được Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã 5 lần giảm các lãi suất điều hành và ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: