Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 0
Khách trực tuyến : 6
Thành viên trực tuyến : 0
 
Mô hình tổ chức của Văn phòng Thừa phát lại
Thời gian: 13/08/2014 - 15:56
Nhìn chung, mô hình tổ chức của Văn phòng Thừa phát lại là tương tự mô hình tổ chức của các văn phòng công chứng (tổ chức công chứng tư). Cả hai đều là ...
Thêm sự lựa chọn về loại hình dịch vụ pháp lý
Thời gian: 05/05/2014 - 10:56
Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng là tổ chức hành nghề Thừa phát lại được UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định thành lập số 354/QĐ-UBND ngày 25/01/2014, giấy Đăng ...
Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thực hiện Thi hành án của Văn phong Thừa phát lại Hải Phòng
Thời gian: 28/04/2014 - 14:45
THỦ TỤC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI HẢI PHÒNG